Restaurering og Rehabilitering

Å restaurere er å reparere, hindre forfall og tilbakeføre bygninger tilnærmet opprinnelig form. Med minst mulig bruk av nye materialer og bevisst bruk av originale tilvirkningsmetoder.

Rehabilitering er å gjøre en eldre bygning skikket til å tilfredstille moderne behov uten å gå for mye på bekostning av oprinnelig særpreg.

Tradisjonsbygg Trondheim driver med begge deler. Vi anstrenger oss for å oppnå gode resultater for våre kunder ved hele tida å utvide kunnskap og videreutvikle ferdigheter som står i forhold til det vi skal utføre.

Tillit, trygghet og samarbeid.