Referanser

Byggingeniør Arnstein Killingtveit
tlf 48120086

Prestegårdsinspektør Knut Berg
Opplysningsvesnets fond
Tlf 45115000

Tradisjonsbærer Jon Boyer Godal
Geitbåtmuseet avd Husasnotra
tlf 90913581

Arkitekt Trond Eide
Arkitektfirmaet Eide & Egeland
tlf 48054693

Byggmester Jan Overrein
Møllenberg Byggmesterforretning
tlf 91107835

Byggmester Tor Eilertsen
tlf 93491040

Blikkenslager Bjørn Arvid Anderssen
Trondheim Tak og Fasade A/S
tlf 99565632

Murer/Restaureringstekniker Geir Magnussen
Bakken & Magnussen
tlf 94447495

Høgskolelektor Embret Sandbakken
Bygningsvern og tradisjonelt byggeri
tlf 98846333

Huseier Lasse Struck
Sentrum Gårdselskap A/S
tlf 91525733