Referanseoppdrag

2012-2013 (Under utførelse)
Restaurering og rehabilitering av
Artilleribygningen ved Erkebispegården
Vedtaksfreda bygning etter lov om kulturminner
Nidarosdomens restaureringsarbeider

2013 (Under utførelse)
Skifte av stabber på stabburet fra
Kong Carl Johans arbeidsstiftelse
Sverresborg folkemuseum (MIST)

2013
Utskifting av råte i laftekonstruksjon
Taktro med never og torv på stallen ved Meldalstunet
Sverresborg folkemuseum (MIST)

2013
Meldal prestegård
Restaurering av kjøkken og inngangsparti.
Freda bygning etter lov om kulturminner.

2012-2013
Restaurering av gartneriet på Smedstua 1887
Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring 2012

2012-2013
Selbu prestegård
Restaurering etter vannskader
Tilpassing av nytt kjøkken, inngangsparti og to bad

2012
M/S Bjørnvåg
Innredning av kystpassasjerferge til restaurantbåt

2012
Sjøboden ved Vallersund gård
Restaurering av tømmerkonstruksjon
Vedtaksfreda bygning etter lov om kulturminner

2012-2014 (Under utførelse)
Rammeavtale med Domkirkens restaureringsarbeider(NDR).

2011-2012
Restaurering av stabbur på Hovin
Opprydding etter kollaps, restaurering og rekonstruksjon

2011-2012
Lafting av tømmerkoie
med hems og svalgang

2011-2012
Fagerbakken våningshus, Snåsa
Utskifting og reparasjon av tømmerkasse og bjelkelag
Løft og laft

2011-2012 (Under utførelse)
Generalentreprise for Statsbygg
Det militære sykehus, Kongens gate 93
Restaurering av interiør

2011
Annekset på Bakke gård
Vedtaksfreda bygning etter lov om kulturminner.
Sanering av ekte hussopp og restaurering av etasjeskille.

2011
Mellomila 40
Rekonstruksjon av autentisk tømmermannsfasade(1876)
Aldersved i gran med linoljemaling (Malersvenneriet).

2011
Steinvikholmen slott
Automatisk freda kulturminne
Restaurering av takkonstruksjon
Underentreprenør for Murarbeid AS

2011
Hovedentreprenør
Maskin og Båtutstyr, Fjordgata 39
Brannsikringstiltak. Seksjonering av forretningslokaler.

2011
Hovedentreprenør
Trondheim Turistforening, Sandgata 30
Jekking og etterstempling av pakkhuskonstruksjon. Brannslusing.

2011
Munkholmen.
Automatisk freda kulturminne
Restaurering etter råte i spennbukker/sperrekonstruksjon

2011-2014/15 (Under utførelse)
Opplysningsvesenets fond, generalentreprenør.
Rammeavtale for vedlikehold, rehabilitering og restaurering av opplysningsvesenets eiendommer i Sør Trøndelag. Prestegårder og presteboliger.

2011(Under utførelse)
Ansv. Byggmester
Bakke gård. Tilstandsvurdering, utarbeiding av vedlikeholdsplan, forefallende vedlikehold samt restaurering.
Freda bygning etter lov om kulturminner.

2010-2011
Byggmester
Tordenskjolds gate 4. (Under utførelse). Restaurering av fasade. Rehabilitering av kostruksjoner, grovt bindingsverk og mur. Ombygging til leiligheter etter brann.

Se bildegalleri!

2010
Ansv byggmester
Smia på Kirkflå
Restaurering av tømmerbygning ved pilgrimsleden. Laft, bordtekking og leirmuring.

Se bildegalleri!

2009
Byggmester
Nedre Bakklandet 15
Etterisolering/antikvarisk rehabilitering av tak og gavlfasade.

2009
Byggmester
Thomas Angells stuer. Restaurering av fasader.
Freda bygning etter lov om kulturminner.

2009 & 2010
Hovedentreprenør
Hornemannsgården. Restaurering av bordtak og tekking på østre og nordre fløy. Restaurering av tak, konstruksjon og fasader på størhuset. Freda bygning etter lov om kulturminner.

Se bildegalleri!

2009
Ansv. Byggmester
Snåsa kirke. Sikring og dokumentasjon etter sammenbrudd i takkonstruksjon.

2008
Byggmester
Gløshaug kirke 1689, Grong kommune.
Tilstandsbedømming, prosjektering og kostnadsbedømmelse av takrestaurering(shingel, stukken spon, kirkespon og bordtak).

2008-2010(2012)
Rammeavtale med Domkirkens restaureringsarbeider(NDR).

2008
Generalentreprenør
Vollabakken 24.
Restaurering av kostruksjoner, laft/reis og mur. Rehabilitering/ombygging til 3 leiligheter etter brann.

Se bildegalleri!

2007
Ansv. Byggmester
Sæter i Skaun.
Utskifting av råteskada takåser, kalkmuring av peis og pipestokk i naturstein, taktekking med torv.

2007
Ansv. Byggmester
Sanering av sopp og skadeinsekter, reetablering av konstruksjon og kledning av husmannsstue på Oksvoll i Bjugn.

2007
-
Mostadmark

2007
Ansv. Byggmester
Jomfrugata 22.
Refundamentering og reetablering av bærekonstruksjoner. Ombygging/rehabilitering av boligdel. Tilknytning butikk/ toalett.

2006-2007
Ansv. Byggmester
Biskop Darres gt 9.
Utskifting av råteskada gradsperre, tømmer og bjelkelag, Antikvarisk rehabilitering av tak og fasader. Etablering av bad, vaskerom med mer.

2006
Ansv. Byggmester
Nedre Møllenberg gate 1,
Antikvarisk rehabilitering av tak og fasader.

2006
Ansv. Byggmester
Sula fyrstasjon.
Omlegging av tak, brannsikring, innredingsarbeid.

2006
Tømrermester
Portvakta på Munkholmen.
Restaurering av fasader.
Ansv. Møllenberg byggmesterforretning.

2005-2006
Ansv. Byggmester
Antikvarisk rehabilitering av Schønningsdal hovedhus fra slutten av 1700-tallet.

2004
TBK.

2004
Tømrermester
Langvollen på Ila.
Restaurering av taksperrer, åser, raftebjelker og taktro.

2004
Tømrermester
Skysstasjonen på Bakklandet.
Nylig freda etter lov om kulturminner. Restaurering av gavlvegger over tak. Taktekking med enkeltkrumma bakklandstegl.

1988-1990
Formann
Ombygging fra bryggepakkhus til allaktivitetshus for Trondheim kommune. Ansv. Trondheim kommune.

1987-1988
Tømrer
Kjøpmannsgata 19.
Ombygging fra bryggepakkhus til forretningslokaler. Ansv. Kabo A/S

1986-1987
Tømrer
Kjøpmannsbrygga, Kjøpmannsgata 23.
Ombygging fra bryggepakkhus til forretningslokaler. Ansv. O. Pettersen Bygningsfirma på Bakklandet.