Mennesker

Torgeir

Torgeir

Torgeir Moslet starta tømrerfirmaet TM-bygg i 2003, etter endt byggmesterutdanning. Tradisjonsbygg Trondheim AS er en fortsettelse av dette. Torgeir har over 15 år fartstid som tømrer, fortrinnsvis fra restaurering og rehabilitering av eldre bebyggelse. I 2012 fullførte han bachelorutdanning i restaurering og teknisk bygningsvern ved Høgskolen i Sør Trøndelag (HIST)

Ståle

Ståle

Ståle er tømmersvenn med taktekking og skiferteknikk som spesialfelt. Han er bas og firmaets HMS-koordinator, og har vært med oss siden 2005. På kveldene studerer til bachelor i restaurering og teknisk bygningsvern, hvis han ikke spiller gitar og lager musikk.

Richard

Richard

Richard Ezman er tømrer/snekker med 17 års erfaring fra Canada og 3 år i Tradisjonsbygg Trondheim. Han har vært med på det meste og er en trygg og effektiv håndverker med sans for fagets mangfold fra det grove til det fine. En tryllekunstner med tilpassinger. For det meste engelsktalende.

Ola Ravn

Ola Ravn

Ola Ravn Hassel er 22 år gammel og befalsutdanna lærling i Tømrerfaget. Han er ansvarlig for stillasbygging og sikringsutstyr, og holder arbeidslaget i ørene mellom hammerslagene.

Michael

Michael

Michael Griph er 23 år og tømrerfagstudent fra Jemtland. Han har tømrerutdanning fra yrkeskole, folkehøgskole samt 2-årig bygningsvernutdanning fra treakademiet Høga Kusten ved Mittuniversitetet i Norrland.

Vegard

Vegard

Vegard Rye Carlsen er utdanna båtbygger med over 20 års erfaring i bygging og undervisning i bygging av trebåter. Mellom anna ved museet "Kystens arv" og Fosen folkehøgskole. Det var han som bygde fløttmannsbåten på Fosenkaia. No har han flytta med seg familien til byen og tryller med tradisjonelle treforbindelser for Tradisjonsbygg Trondheim. Vegard har for tida permisjon for bygging av eget hus.