Ideologi

Vi er alle resultat av vår historie. Vår trygghet og sjøltillit bygger på den kulturen vi kommer fra. Glemmer vi den blir vi fattige som mennesker. Hus er kulturelle minnesmerker. De forteller oss om den tida de ble bygd, hvem som bodde i dem og hvordan de levde. Gamle hus er gode historiefortellere. De bærer synlige spor av generasjoner.

Tradisjonsbygg Trondheim er et tømrerfirma som vil ta vare på vår bygningsarv. Vi lærer oss å tyde hvordan konstruksjon, kledning og andre bygningsdetaljer er forankra i en byggeskikk, og bruker denne som rettesnor for det arbeid vi utfører. Vi restaurerer, rehabiliterer og lager tilbygg, samtidig som vi tar vare på husets historie. Vi driver bygningsvern.

De fleste hus er ikke museumsbygninger. De fyller moderne behov for moderne mennesker i arbeid og fritid. Vår oppgave er å konstruere gode løsninger, der det nye bygger på det gamle og gir utfyllende og tilfredsstillende funksjoner. Bygninger er til for å ta vare på mennesker. Din trivsel er vårt mål!